Περιοδική έκδοση Πλήθος τευχών Εκδόσεις Xρονική περίοδος
Ευκλείδης Α 91 Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 1979 - 2010
Ευκλείδης Β' 90 Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία 1978 - 2010
Φυσικός κόσμος 22 Ένωση Ελλήνων Φυσικών 1983 - 1989
Τίτλος βιβλίου Συγγραφείς Εκδόσεις Έτος
1 Αριθμητική Ανάλυση, Εισαγωγή Βραχάτης Μιχαήλ Κλειδάριθμος
2 Εισαγωγή στην Άλγεβρα John B. Fraleigh Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
3 Ανάλυση Παλινδρόμησης Κούτρας Μάρκος, Ευαγγελάρας Χαράλαμπος Σταμούλη
4 Γραμμική Άλγεβρα Seymour Lipschutz, Marc-Lars Lipson Τζιόλα
5 Εισαγωγή στην Πληροφορική Αθανάσιος Τσουροπλής, Κωνσταντίνος Κλημόπουλος Νέων Τεχνολογιών
6 Θεωρία συνόλων Δημήτρης Γεωργίου, Σταύρος Ηλιάδης Πανεπιστημίου Πατρών
7 O θαυμαστός κόσμος των fractal Μπούντης Αναστάσιος Leader books
8 Εφαρμογές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων (τόμος Ι) Σιαφαρίκας Παναγιώτης Gotsis
9 Μια εισαγωγή στην Άλγεβρα Δεριζιώτης Δημήτριος, Βάρσος Δημήτριος, Εμμανουήλ Ιωάννης, Μαλιάκας Μιχαήλ, Ταλέλλη Ολυμπία σοφία Α.Ε.
10 Προγραμματίζοντας με Fortran90 Γράψα Θεοδούλα Γκιούρδας εκδοτική
11 Εισαγωγή στην Ανάλυση Διαστημάτων Γράψα Θεοδούλα Γκιούρδας εκδοτική
12 Εισαγωγή στην Επιχειρησιακή Έρευνα Φακινός Δημήτριος, Οικονόμου Αντώνης Συμμετρία
13 Μια εισαγωγή στη Γραμμική Άλγεβρα (τόμος ΙΙ) Δεριζιώτης Δημήτριος, Βάρσος Δημήτριος, Εμμανουήλ Ιωάννης, Μαλιάκας Μιχαήλ, Ταλέλλη Ολυμπία, Μελλάς Αντώνιος σοφία
14 Εισαγωγή στην Πληροφορική Καραμπατζός Γεώργιος, Μπεμ Αλέξανδρος Συμμετρία
15 Γραμμική Άλγεβρα Ι Στρατηγόπουλος Δημήτριος Συμμετρία
16 Στατιστική Ι Κουρούκλης Σταύρος Πανεπιστήμιο Πατρών
17 Μαθηματική Ανάλυση Louis Brand Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία
18 Εισαγωγή στη σύγχρονη Μαθηματική Ανάλυση Αρτεμιάδης Νικόλαος Πανεπιστήμιο Πατρών
19 Μαθήματα Μηχανικής Ι Λευτάκη Μαρία Πανεπιστήμιο Πατρών
20 Γενική Τοπολογία ΙΙ Ζαφειρίδου Σοφία Πανεπιστήμιο Πατρών
21 Για μια σύγχρονη πραγμάτευση των στοιχειωδών Μαθηματικών Πατρώνης Αναστάσιος, Σπανός Δημήτριος Πανεπιστήμιο Πατρών
22 Φυσικές γλώσσες και Μαθηματικός λόγος Παπαδοπετράκης Ευτύχης Πανεπιστήμιο Πατρών
23 Απειροστικός λογισμός (τόμος ΙΙ) Finney R., Weir M.D., Giordano F.R. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
24 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική επιστήμη Πυργιωτάκης Ιωάννης Ελληνικά Γράμματα
25 Προβολική Γεωμετρία Ηλιάδης Σταύρος Πανεπιστήμιο Πατρών
26 Σύγχρονη διδακτική των στοιχειωδών Μαθηματικών Τούμασης Χαράλαμπος Gutenberg
27 Μιγαδική Ανάλυση Αρτεμιάδης Νικόλαος Αθήνα
28 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός Δημητρακούδης Δ., Θεοδώρου Ι., Κικίλιας Π., Κουρής Ν., Παλαμούρδας Δ. Δηρός
29 Αφελής συνολοθεωρία Halmos P. Εκκρεμές
30 Πραγματική Ανάλυση Ζαφειρίδου Σοφία Πανεπιστήμιο Πατρών
31 Αναλυτικές συναρτήσεις και εφαρμογές Τσαρπαλιάς Αθανάσιος, Χατζηαφράτης Τηλέμαχος Συμμετρία
32 Η Μαθηματική ανακάλυψη Polya G. Κάτοπτρο
33 Εισαγωγή στη Μιγαδική Ανάλυση Μερκουράκης Σοφοκλής, Χατζηαφράτης Τηλέμαχος Συμμετρία
34 Από τη Fortran77 στη Fortran90 Κλημόπουλος Στέργιος, Τσουροπλής Αθανάσιος Νέων Τεχνολογιών
35 Αριθμητική Ανάλυση, Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Βραχάτης Μιχαήλ Κλειδάριθμος
36 Real Analysis Carothers N.L. Cambridge
37 Βασικές αρχές Θεωρίας Πιθανοτήτων Ross S. Κλειδάριθμος
38 Διανυσματικός λογισμός Marsden J., Tromba A. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
39 Αναλυτική Γεωμετρία Ηλιάδης Σταύρος Πανεπιστήμιο Πατρών
40 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός Spivak M. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
41 Διαφορική Γεωμετρία Lipschutz M. McGraw - Hill, New York
42 Γραμμική Άλγεβρα και εφαρμογές Strang G. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
43 Εισαγωγή στις Πιθανότητες Κούτρας Μάρκος Σταμούλη
44 Οι ιστορικές ρίζες των στοιχειωδών Μαθηματικών Bedient J., Bunt L., Jones F. Γ. Α. Πνευματικού
45 Βασικές μέθοδοι εκτίμησης παραμέτρων Ηλιόπουλος Γεώργιος Σταμούλη
46 Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Καμπυλών Παπαντωνίου Βασίλειος Πανεπιστήμιο Πατρών
47 Διαφορική Γεωμετρία, Θεωρία Επιφανειών Παπαντωνίου Βασίλειος Πανεπιστήμιο Πατρών
48 Γενική Τοπολογία, Μετρικοί και Τοπολογικοί χώροι Γεωργίου Δημήτριος, Ηλιάδης Σταύρος Πανεπιστήμιο Πατρών
49 Ασκήσεις στην Επιχειρησιακή Έρευνα (τόμος ΙΙ) Βασιλείου Παναγιώτης - Χρήστος, Τσάντας Νικόλαος, Τσακλίδης Γεώργιος ΖΗΤΗ
50 Πραγματική Ανάλυση Γεωργίου Δημήτριος, Ηλιάδης Σταύρος, Μεγαρίτης Αθανάσιος Πανεπιστήμιο Πατρών
51 Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών Παπαντωνίου Βασίλειος Γαρταγάνη
52 Μικροϋπολογιστές Βραχάτης Μιχαήλ, Παπαδάκης Σπυρίδων Παπασωτηρίου
53 Introduction to Topology Mendelson B. Dover
54 Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις Ι Κοκολογιαννάκη Χρυσή Πανεπιστήμιο Πατρών
55 Σημειώσεις ιστορίας των Μαθηματικών Παπαδοπετράκης Ευτύχης Πανεπιστήμιο Πατρών
56 Άτλας του ουρανού Κίκηρας Ανδρέας (μτφ.) Suaseta
57 Μεγάλες έριδες στην ιστορία των Μαθηματικών Hellman H. Αλεξάνδρεια
58 Logicomix Δοξιάδης Απόστολος, Παπαδημητρίου Χρήστος Ίκαρος
59 Υπατία Galvez P. Μεταίχμιο
60 Εννέα αλγόριθμοι που άλλαξαν το μέλλον Maccormick J. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
61 Το βιβλίο των Μαθηματικών Pickover C. Παρισιάνου Α.Ε.
62 Ο ταξιδευτής των Μαθηματικών Clawson C. Κέδρος
63 Θεωρία Ομάδων Du Sautoy M. Τραυλός
64 H μουσική των πρώτων αριθμών Du Sautoy M. Τραυλός
65 O Γάλλος Μαθηματικός Petsinis T. Τραυλός
66 Αιχμάλωτος των Μαθηματικών Goldstein R. Τραυλός
67 O Ρώσος Μαθηματικός Γκρίσα Πέρελμαν Gessen M. Τραυλός
68 To τελευταίο θεώρημα του Fermat Singh S. Τραυλός
69 Ramanujan - ο Ινδός Μαθηματικός Kanigel R. Τραυλός
70 Επιστολές σε μια νεαρή μαθηματικό Stewart I. Τραυλός
71 Numbers Devlin K., Lorden G. Τραυλός
72 Τα Μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων Σπανδάγος Ευάγγελος Αίθρα
73 H απολογία ενός Μαθηματικού Hardy G.H. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
74 Η μαθηματική κατανόηση της φύσης Arnold V.I. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
75 Μαθηματικοί, κατάσκοποι και πειρατές της Πληροφορικής Gomez J.
76 Φευγαλέες ιδέες, αιώνια θεωρήματα Navarro - Estevan J.
77 Οι χάρτες του μετρό και τα νευρωνικά δίκτυα Ciaulli A.
78 To όνειρο του τέλειου χάρτη Ibanez R.
79 Το Μαθηματικό μας σύμπαν Max Tegmark Τραυλός
80 Υπόθεση Riemann Derbyshire J. Τραυλός
81 Το θεώρημα του παπαγάλου Goetz D. Πόλις
82 Η αρμονία είναι αριθμητική - Μουσική και Μαθηματικά Arbones J., Milrud P.
83 To όνειρο της λογικής - Ο Μαθηματικός τρόπος σκέψης και τα παράδοξά του Fresan J.
84 Yποθέσεις και εξισώσεις - Τα Μαθηματικά της Οικονομίας Artal L., Sales J.
85 Η δημιουργικότητα στα Μαθηματικά Alberti M.
86 H κατάκτηση της Μαθηματικής πιθανότητας Corbalan F., Sanz G.
87 Η αλήθεια βρίσκεται στο όριο Duran A.
88 Μια Μαθηματική εισαγωγή στη Λογική Enderton B. H. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
89 Τα Μαθηματικά στο Δυτικό Πολιτισμό (τόμος Ι) Morris Kline Κώδικας 2001
90 Αρχιμήδους Άπαντα (τόμος Ι, μέρος Α') Σταμάτης Ευάγγελος Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος 1970
91 Αρχιμήδους Άπαντα (τόμος ΙΙ) Σταμάτης Ευάγγελος Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος 1973
92 Αρχιμήδους Άπαντα (τόμος ΙΙΙ) Σταμάτης Ευάγγελος Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος 1974
93 Αρχιμήδους Άπαντα (τόμος Ι, μέρος Β') Σταμάτης Ευάγγελος Τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδος 1970
94 Ευκλείδου Γεωμετρία (Τόμος Ι, Στοιχείων βιβλία: V, VI, VII, VIII, IX) Σταμάτης Ευάγγελος Ο.Ε.Σ.Β. 1953
95 Ευκλείδου Γεωμετρία (Τόμος Ι, Στοιχείων βιβλία: I, II, III, IV) Σταμάτης Ευάγγελος Ο.Ε.Δ.Β. 1975
96 Ευθύγραμμος τριγωνομετρία Εξαρχάκος Θεόδωρος Πειραιεύς 1970
97 Ευκλείδου Γεωμετρία (Τόμος ΙΙΙ, Στοιχείων βιβλίο: X) Σταμάτης Ευάγγελος Ο.Ε.Δ.Β. 1975
98 Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας Κανέλλος Σπυρίδων Αφοί Παπαδημητροπούλου 1975
99 Στοιχεία Μαθηματικής Αναλύσεως Ζήβας Μαρίνος Gutenberg 1982
100 Θεωρήματα και προβλήματα Γεωμετρίας (τόμος ΙΙ, Επιπεδομετρία) Τσαρούχης Χ. ΑΘήναι 1970
101 Θεωρήματα και προβλήματα Γεωμετρίας (τόμος ΙΙΙ, Επιπεδομετρία) Τσαρούχης Χ. Αθήναι 1970
102 Θεωρήματα και προβλήματα Γεωμετρίας (Στερεομετρία) Κίσκυρας Ν. Αθήναι 1976
103 Θεωρήματα και προβλήματα Γεωμετρίας (Επιπεδομετρία, βιβλία IV, V) Κίσκυρας Ν. Αθήναι 1973
104 Ακολουθίες Πραγματικών Αριθμών Ζήβας Μαρίνος Gutenberg 1983
105 Θεωρήματα και προβλήματα Γεωμετρίας (Στερεομετρία, βιβλία VI, VII) Κίσκυρας Ν. Aθήναι 1975
106 Μεθοδική Γεωμετρία Πεζός Γ., Παντελάκης Μ. Αθήναι 1977
107 Ευκλείδη Στοιχεία (τόμος ΙΙ) Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. Αθήνα 2001
108 Ευκλείδη Στοιχεία (τόμος ΙΙΙ) Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ. Αθήνα 2001
109 Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών (τόμος Ι) Sir Thomas L. Heath (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Αθήνα 2001
110 Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών (τόμος ΙΙ) Sir Thomas L. Heath (Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ.) Αθήνα 2001
111 Αλγεβρικές ανισότητες - Ολυμπιάδες Μαθηματικών Στεργίου Μ., Σκόμπρης Ν. Σαββάλας 2005
112 Εισαγωγή εις την ιστορίαν των Μαθηματικών Γκλάβας Χ. Αθήναι 1973
113 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος Ι) Loria G. Παπαζήση 1971
114 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος ΙΙ) Loria G. Παπαζήση 1972
115 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος ΙΙΙ, μέρος Α') Loria G. Παπαζήση 1974
116 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος ΙII, μέρος B') Loria G. Παπαζήση 1974
117 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος Ι) Εξαρχάκος Θεόδωρος Αθήνα 1997
118 Ιστορία των Μαθηματικών (τόμος ΙI) Εξαρχάκος Θεόδωρος Αθήνα 1999
119 Η Ανάλυση ως εργαλείο για τη διδασκαλία των οικονομικών Σπανός Ν., Δαλιεράκη Ε. Αθήνα 2006
120 Μαθηματική Ανάλυση (τόμος Ι) Μεϊντάνης Γ. Παπαδημητροπούλου 1985
121 Μαθηματική Ανάλυση (τόμος ΙΙ) Μεϊντάνης Γ. Παπαδημητροπούλου 1985
122 Αναλυτική Γεωμετρία Μεϊντάνης Γ. Παπαδημητροπούλου 1990
123 Εισαγωγή στη Στατιστική σκέψη (τόμος ΙΙ) Πανάρετος Ι., Ξεκαλάκη Ε. Αθήνα 2000
124 Διανυσματικός λογισμός Κυριακόπουλος Ν. Αθήνα 1983
125 Γενικά θέματα Ανάλυσης Καραγεώργος Α. Κωστόγιαννος 1998
126 Μιγαδικοί αριθμοί Κωστόγιαννος Ε. Αθήνα 1987
127 Εισαγωγή στη Στατιστική σκέψη (τόμος Ι) Πανάρετος Ι., Ξεκαλάκη Ε. Αθήνα 2000
128 Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής Παπαϊωάννου Τ. Σταμούλης 1997
129 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (τόμος Ι) Παπαϊωάννου Τ. Σταμούλης 2000
130 Εισαγωγή στη θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική Κοκολάκης Γ., Σπηλιώτης Ι. Συμεών 1999
131 Στοιχεία Στατιστικής Κιόχος Π. Ίδρυμα Ευγενίδου 1983
132 Στατιστική - Πιθανότητες Κικίλιας Π., Παλαμούρδας Δ., Πετράκης Α., Τσουκαλάς Δ. Δηρός 2001
133 Συναρτήσεις Παπαγιαννόπουλος Α. ΑΘήνα 1981
134 Εφαρμοσμένη Στατιστική Παπαδήμας Ο., Κοίλιας Χ. Αθήνα 1998
135 Μαθηματική Ανάλυση (τόμος ΙΙ) Μεϊντάνης Γ. Παπαδημητροπούλου 1985
136 Ακολουθίες πραγματικών αριθμών - 400 λυμένες ασκήσεις Καρεκλίδης Γ. Ανικούλα, Θεσσαλονίκη 1986
137 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός (τόμος Ι) Apostol Tom Ατλαντίς 1962
138 Διαφορικός και Ολοκληρωτικός λογισμός (τόμος ΙΙ) Apostol Tom Ατλαντίς 1962
139 Αναλυτική Γεωμετρία Σπανδάγος Ε., Σπανδάγου - Σουλτανοπούλου Ε. Παπαδημητροπούλου 1985
140 Πιθανότητες και Στατιστική Spiegel Murray Schaum's outline series 1975
141 Μαθηματική Λογική Κυριακόπουλος Α. Αθήναι 1977
142 Άλγεβρα (τόμος ΙΙ) Κουκλάδας Α., Γεωργιακάκης Π. Αθήναι - Μονοτυπία 1976
143 Επίπεδος Γεωμετρία (τόμος Ι) Ταβανλής Χ. Χιωτέλη 1982
144 Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας (τόμος ΙΙ, μέρος Α') Τόγκας Π. Τόγκα 1960
145 Γεωμετρία του τριγώνου Πανάκης Ι. Gutenberg 1969
146 Λύσεις ασκήσεων Άλγεβρας Πάλλας Αριστείδης Αναγέννησις 1971
147 Η Πυθαγόρεια λύση Badal J. H. Κοχλίας 2004
148 Μαθηματικά (τόμος Ι) Κριτικός Ν. Ίδρυμα Ευγενίδου - Η βιβλιοθήκη του τεχνίτη 1957
149 Μαθηματικά (τόμος ΙΙ) Κριτικός Ν. Ίδρυμα Ευγενίδου - Η βιβλιοθήκη του τεχνίτη 1958
150 Tο πετυχημένο Bridge Mollo Victor Κυριακός 1981
151 Μιγαδικοί αριθμοί Μεϊντάνης Γ. Παπαδημητροπούλου 1986
152 Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας (τόμος ΙΙ, μέρος Β') Τόγκας Π. Τόγκα 1960
153 Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας (τόμος ΙΙΙ, μέρος Α') Τόγκας Π. Τόγκα 1960
154 Εισαγωγή εις τη θεωρίαν των Πιθανοτήτων Κανέλλος Σπυρίδων Παπαδημητροπούλου 1959
155 Ευκλείδειος Γεωμετρία - Επίπεδος Κανέλλος Σπυρίδων Παπαδημητροπούλου 1970
156 Διανυσματικός λογισμός Παπαθάνου Α. Gutenberg 1985
157 Μαθηματική Ανάλυση (τόμος ΙΙ) Παπαγιαννόπουλος Α. Αθήνα 1981
158 Ακολουθίες Τσίκας Λ. Gutenberg 1976
159 Πραγματική Ανάλυση (τόμος Ι) Γιατιλής Γ., Μαργέτης Ζ. Αυτοέκδοση 1986
160 Μιγαδικοί αριθμοί Βουλημενέας Γ. Συμεών 1988
161 Αντίστροφες συναρτήσεις Πετράκης Α. Ζήτη 2007
162 Διερεύνηση και λύση της πλήρους τριτοβάθμιας εξίσωσης (Μονογραφία) Πετράκης Α. Ζήτη 2004
163 Διανυσματικός λογισμός Καπνισάκης Κ. Gutenberg 1985
164 Η πλάνη των αισθήσεων Casalderrey M. F. 2012
165 Η απόλυτη βεβαιότητα και άλλες επινοήσεις Grima P. 2011
166 Τα χίλια πρόσωπα της γεωμετρικής ομορφιάς Alsina C. 2012
167 Από τον άβακα στην ψηφιακή επανάσταση Torra V. 2011
168 Συμπλήρωμα Γεωμετρίας Βαρουχάκης Ν. Χ. Τυπογραφείον Κλαπάκης 1971
169 Playing with infinity Rozsa Peter Dover Publications 2010
170 Η χαρά του π Blatner D. Ωκεανίδα 2001
171 Κλασική Μηχανική Πνευματικός Σπυρίδων Πνευματικού 2006
172 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Α') Σπυρίδων Τρικούπης Γιοβάνης 1978
173 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Β') Σπυρίδων Τρικούπης Γιοβάνης 1978
174 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Γ') Σπυρίδων Τρικούπης Γιοβάνης 1978
175 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Α') Σπυρίδων Τρικούπης ΝΕΒ - Έκδοσις επετείου 1821 - 1971 - Έγχρωμη εικονογράφηση 1971
176 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Β') Σπυρίδων Τρικούπης ΝΕΒ - Έκδοσις επετείου 1821 - 1971 - Έγχρωμη εικονογράφηση 1971
177 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Γ') Σπυρίδων Τρικούπης ΝΕΒ - Έκδοσις επετείου 1821 - 1971 - Έγχρωμη εικονογράφηση 1971
178 Ιστορία της Ελληνικής επαναστάσεως (τόμος Δ') Σπυρίδων Τρικούπης ΝΕΒ - Έκδοσις επετείου 1821 - 1971 - Έγχρωμη εικονογράφηση 1971
179 Τα Ελγίνεια μάρμαρα Hitchens C., Browning R., Binns G. - Προλογίζουν: Μελίνα Μερκούρη και Μανόλης Ανδρόνικος Νέα σύνορα - Λιβάνη 1988
180 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Αστρονομία, Αστροναυτική, Ραδιοαστρονομία, Κοσμολογία) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
181 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία, Φυσική Γεωγραφία) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
182 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
183 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ιστορία, Πολιτισμός, Ανατολικοί λαοί) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
184 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ιστορία, Πολιτισμός, Ελλάς, Ρώμη, Ευρώπη) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
185 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ιστορία, Πολιτισμός, Τέχναι) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
186 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Χημεία, Βοτανική) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
187 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ζωολογία, Οικονομία) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
188 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Διεθνείς σχέσεις) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
189 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ιατρική) Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
190 Σύγχρονος εγκυκλοπαίδεια επιστημών (Ιατρική, τόμος Β') Συλλογικό έργο Γιοβάνη 1969
191 Ιστορία των επαναστάσεων (Οι σύγχρονες επαναστάσεις) Συλλογικό έργο Ακμή 1973
192 Ιστορία των επαναστάσεων (Επανάσταση και κουλτούρα) Συλλογικό έργο Ακμή 1973
193 Ιστορία των επαναστάσεων (Οι αστικές επαναστάσεις) Συλλογικό έργο Ακμή 1973
194 Ιστορία των επαναστάσεων (Εθνικισμοί και φασισμοί) Συλλογικό έργο Ακμή 1973
195 Ιστορία των επαναστάσεων (Σοσιαλιστικές επαναστάσεις) Συλλογικό έργο Ακμή 1973
196 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 1) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
197 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 2) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
198 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 3) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
199 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 4) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
200 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 5) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
201 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 6) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
202 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 7) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
203 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 8) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
204 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 9) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
205 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 10) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
206 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 11) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
207 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 12) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
208 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 13) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
209 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (τόμος 14) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
210 Τεχνική εγκυκλοπαίδεια - Πώς λειτουργεί (Ευρετήριο) Συλλογικό έργο Αλκυών 1979
211 Δομή (Α - ΑΜΟΡΙ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
212 Δομή (ΑΜΟΡΙ - ΑΤΡΟΠΙ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
213 Δομή (ΑΤΡΟΠΟ - ΒΥΖ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
214 Δομή (ΒΥΖ - ΔΙΑΚΟΣΜ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
215 Δομή (ΔΙΑΚΟΣΜ - ΕΞΕΤ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
216 Δομή (ΕΞΕΤ - ΘΕΣΣΑΛΙ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
217 Δομή (ΘΕΣΣΑΛΟ - ΚΑΡ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
218 Δομή (ΚΑΡΟ - ΚΟΥΚΛΑ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
219 Δομή (ΚΟΥΚΛΟ - ΛΩΤΡ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
220 Δομή (Μ - ΜΠΑΤΑ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
221 Δομή (ΜΠΑΙΓ - ΝΤΟΥΤ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
222 Δομή (ΝΤΡΑ - ΠΕΙΡΑΙ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
223 Δομή (ΠΕΙΡΑΜ - ΡΙ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
224 Δομή (ΡΙΖΑ - ΣΧΕΤ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
225 Δομή (ΣΧΗ - Ω) Συλλογικό έργο Δομή 1969
226 Δομή - Λεξικό / Ευρετήριο (Α - ΚΑΛΑΥΡΕΙΑ ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
227 Δομή - Λεξικό / Ευρετήριο (ΚΑΛΑΥΡ - ΟΝΗΣ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
228 Δομή - Λεξικό / Ευρετήριο (ΟΝΗΣΙΜ - ΩΧΡΟ) Συλλογικό έργο Δομή 1969
229 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στην έρημο) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
230 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στα δάση) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
231 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ο πρωτόγονος άνθρωπος) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
232 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ζωντανοί οργανισμοί) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
233 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ο μικρόκοσμος) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
234 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ο φλοιός της Γης) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
235 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ατμόσφαιρα) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
236 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ο κόσμος των φυτών) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
237 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Ποτάμια και λίμνες) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
238 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Θάλασσες και ωκεανοί) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
239 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Τα βοσκοτόπια) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
240 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στα βουνά) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
241 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στους πόλους) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
242 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στα νησιά) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
243 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η φύση στην πόλη) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
244 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η αλυσίδα της ζωής) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
245 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Μόλυνση) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
246 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η προστασία του περιβάλλοντος) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
247 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η ζωή στο μέλλον) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
248 Οικολογική εγκυκλοπαίδεια (Η οικολογία και το έργο της) Συλλογικό έργο Μπουκουμάνης 1977
249 Παιδί, υγεία, ζωή (Η εγκυμοσύνη) Συλλογικό έργο Δομική 1992
250 Παιδί, υγεία, ζωή (Ωδίνες, τοκετός και λοχεία) Συλλογικό έργο Δομική 1992
251 Παιδί, υγεία, ζωή (Η προγεννητική ζωή και η γέννηση) Συλλογικό έργο Δομική 1992
252 Παιδί, υγεία, ζωή (Οι δώδεκα πρώτοι μήνες της ζωής) Συλλογικό έργο Δομική 1992
253 Παιδί, υγεία, ζωή (Το παιδί από 0 έως 3 χρόνων) Συλλογικό έργο Δομική 1992
254 Παιδί, υγεία, ζωή (Το παιδί από 3 έως 6 χρόνων) Συλλογικό έργο Δομική 1992
255 Παιδί, υγεία, ζωή (Το παιδί από 6 έως 14 χρόνων) Συλλογικό έργο Δομική 1992
256 Παιδί, υγεία, ζωή (Οι πρώτες βοήθειες) Συλλογικό έργο Δομική 1992
257 Παιδί, υγεία, ζωή (Γενική ιατρική και πρόληψη) Συλλογικό έργο Δομική 1992
258 Παιδί, υγεία, ζωή (Χειρουργική και μεγάλες παθολογίες) Συλλογικό έργο Δομική 1992
259 Οδηγός βιογραφιών (τόμος 1) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
260 Οδηγός βιογραφιών (τόμος 2) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
261 Οδηγός βιογραφιών (τόμος 3) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
262 Οδηγός βιογραφιών (τόμος 4) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
263 Εκθέσεις (τόμος 5) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
264 Εκθέσεις (τόμος 6 Συλλογικό έργο Δυρός 1979
265 Εκθέσεις (τόμος 7) Συλλογικό έργο Δυρός 1979
266 Ο Αϊνστάιν για αρχάριους Schwartz J., Mc Guinness Μ. Επιλογή 1980
267 Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (τόμος Ι) Droysen G., Αποστολίδης Ρ.Η.Σ. Τράπεζα Πίστεως 1993
268 Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (τόμος ΙΙ) Droysen G., Αποστολίδης Ρ.Η.Σ. Τράπεζα Πίστεως 1993
269 Ιστορία των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου (τόμος Ι) Droysen G., Αποστολίδης Ρ.Η.Σ. Τράπεζα Πίστεως 1993
270 Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (τόμος ΙΙ) Droysen G., Αποστολίδης Ρ.Η.Σ. Τράπεζα Πίστεως 1993
271 Στατιστική - Μέθοδοι Ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις Χαλίκιας Ιωάννης Rosili 2017
272 Μια εισαγωγή στην Άλγεβρα (έκδοση Γ') Βάρσος Δ., Δεριζιώτης Δ., Εμμανουήλ Ι., Μαλιάκας Μ., Ταλέλλη Ο. σοφία 2012
273 Ειδικές συναρτήσεις Σιαφαρίκας Παναγιώτης Πανεπιστήμιο Πατρών 2009
274 Εισαγωγή στις Πιθανότητες (μέρος ΙΙ') Κούτρας Μάρκος Σταμούλη 2005
275 Περί παιδαγωγικής και εκπαίδευσης Mialaret Gaston Gutenberg 2011
276 Ιστορία των αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών Basmakova I. G. Παπασωτηρίου 2014
277 Γραμμική άλγεβρα, αναλυτική γεωμετρία και εφαρμογές Καδιανάκης Ν., Καρανάσιος Σ. Αθήνα 2011
278 Εφαρμογές των συνήθων διαφορικών εξισώσεων (τόμος ΙΙ) Σιαφαρίκας Παναγιώτης Gotsis 2016
279 Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα Τσάντας Ν., Βασιλείου Π. ΖΗΤΗ 2000
280 Συνδυαστική απαρίθμηση Μωυσιάδης Χρόνης ΖΗΤΗ 2002
281 Εισαγωγή στην επιχειρησιακή έρευνα Taha Hamdy Τζιόλα 2015
282 Εισαγωγή στις στοχαστικές ανελίξεις Χρυσαφίνου Ουρανία σοφία 2016
283 Διαφορικός και ολοκληρωτικός λογισμός (δεύτερη έκδοση) Spivak Michael Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2011
284 Μηχανική ρευστών για μηχανικούς Elger D., Williams B., Crowe C., Roberson J. Τζιόλα 2016
285 Μεγάλοι εφευρέτες και επιστήμονες Αργυρόπουλος Όθωνας Μίνωας 1969
286 Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών (έως το 1650) Eves Howard Τροχαλία 1989
287 Μεγάλες στιγμές των Μαθηματικών (μετά το 1650) Eves Howard Τροχαλία 1990
288 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Αριθμητική) Συλλογικό Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου
289 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Αβελιανή ομάδα έως ανεξαρτησία ενδεχομένων) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
290 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Ανισότητα έως γεωδαισιανή) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
291 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Γεωμετρία Ευκλείδειος) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
292 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Γεωμετρική πρόοδος έως διαίρεση) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
293 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Διαίρεση πολυωνύμων έως εκτιμήτρια) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
294 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Ε.Κ.Π. έως λογαριθμική) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
295 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Λογάριθμος έως ολόμορφη) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
296 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Ομαδοειδές έως πιθανότητα) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
297 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Πίνακας έως σύγκλιση) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
298 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Σύζευξη έως τμήμα) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
299 Σύγχρονη διδακτική των Μαθηματικών (Τόκος έως Ωοειδής και Παράρτημα) Συλλογικό έργο Αγγελάκη - Γεωργιάδη - Ντούζγου -
300 Διοφάντου Αριθμητικά Σταμάτης Ευάγγελος Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων 1963
301 Ανώτερα Μαθηματικά (τόμος ΙΙ) Ρόκος Παντελής Ιδιωτική έκδοση 1978
302 Ανώτερα Μαθηματικά (τόμος ΙΙΙ) Ρόκος Παντελής Ιδιωτική έκδοση 1976
303 Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας Λαδόπουλος Παναγιώτης Ιδιωτική έκδοση 1976
304 Εισαγωγή στη Φιλοσοφία των Μαθηματικών Αναπολιτάνος Διονύσιος Νεφέλη 1985
305 Θεωρία Galois Ανδρεαδάκης Στυλιανός Συμμετρία 1999